Вие сте тук

"Б" Група / Group "B" 1952

 

Участниците в единната "Б" РФГ се определят с квалификации на зонален принцип, играни в края на 1951 г.  Групата започва с 16 отбора. "Торпедо" Русе и "Локомотив" Стара Загора са извадени в ходът на  първенството и резултатите им сa анулирани. Като причина се изтъква "хулигански прояви на част от футболистите им". Отборът на Димитровград  не се явява  на голяма част от мачовете и през месец септември окончателно е изваден от първенството. Отсъдени са служебни победи за противниците за всички мачове на този отбор.  Право на участие в "А" група през следващият сезон получават двата Софийски и 3те най-добре класирани провинциални отбора. The participants in this year's Group "B" competition were determined by qualifications, played at the end of 1951. The group started with 16 teams but the teams of Torpedo Russe and Lokomotiv from Stara Zagora were taken out of the competition by the authorities for a reason described as "unacceptable behaviour of some of their players". The team of Dimitrovgrad did not show up for a great number of matches for which the opponents were awarded walk overs. The promotion for Group "A" was won by the 2 top placed Sofia teams and the 3 best placed provincial ones.

 

  класиране: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. г.р. точки
1. ВВС София    13/05 3-0 21/04 2-0 31/05 1-1 10/11 1-0 19/07 0-0 1/05 2-0 14/07 1-1 14/06 0-0 10/04 1-0 18/08 5-0 15/09 6-1 10/08 4-2 служ 3-0 9/05 4-0   49-14 40
2. Строител София 21/09 0-0   6/09 0-1 12/04 1-0 27/09 3-0 23/10 2-0 31/08 4-2 2/10  1-1 29/04 1-0 16/08 5-2 28/07 4-0 5/07 4-1 20/07 6-1 16/03 6-0 20/08 3-0 22/05 3-2 47-22 35
3. Ч. знаме Ст. Димитров 28/09 1-3 15/06 2-1   13/07 1-1 16/10 2-1 13/04 2-0 14/09 2-1 27/04 1-3 10/08 3-1 24/08 4-1 2/05 2-0 1/06 2-1 29/06 5-0 xx/xx  3-0 11/05 2-0   48-26 35
4. Академик Сталин 26/07 0-1 15/10 2-0 11/06 0-1   19/04 3-2 22/05 0-1 6/04 2-0 8/06  1-1 19/10 2-0 5/10 6-0 11/05 7-1 12/10 2-1 26/10 3-0c 3/05 6-0 22/06 4-0   52-23 33
5. Ч. знаме София 25/06 1-0 11/06 2-0 21/06 1-0 06/11 1-1   11/05 0-0 12/03 1-1 26/05 4-0 12/08 2-0 13/08 3-1 28/04 1-0 18/09 5-0 15/04 1-1 1/04 5-0 7/06 2-1   39-20 33
6. Спартак Пловдив 22/06 1-2 30/03 0-0 7/08 3-1 31/08 4-3 2/11 0-0   11/09 4-4 3/08  1-0 14/09 3-1 6/04 2-0 1/06 1-1 19/04 2-2 8/05 5-1 15/06 3-0   15/03 1-2 39-24 33
7. ДНA Коларовград 9/10 1-0 5/06 1-1 8/06 0-3 21/09 2-1 17/07 1-0 27/04 0-1   11/05 4-0 16/10 3-1 3/08 2-1 3/07 3-2 17/08 2-2 12/06 4-0 xx/xx 3-0 25/05 3-0   44-32 31
8. Торпедо Плевен 15/03 0-2 16/05 0-3 23/10 1-2 2/11 1-3 20/07 0-1 12/06 2-2 27/07 3-1   7/09 1-0 14/09 2-2 15/06 3-0 3/05 3-1 19/10 3-0с служ 3-0   6/04 0-0 39-36 27
9. Ч. знаме Видин 24/08 1-0 xx/xx 0-0 6/04 1-0 18/05  0-2 4/05 2-1 8/06 1-0 20/04 1-1 22/06 1-0   20/07 1-0 12/10 2-0 27/07 2-1 5/10 2-2 служ 3-0 16/03 3-1 17/08 1-2 26-27 26
10. Торпедо София  8/09 2-5 8/06 2-0 26/06 1-1 4/06 0-0 15/06 1-2 21/09 0-1 1/06 0-0 20/09 1-2 30/03 1-0   31/07 1-1 9/08 4-4 16/10 4-1 xx/xx 3-0   12/06 3-0 36-43 22
11. Строител Бургас 8/06 1-2 20/04 1-2 3/08 2-0 14/09 2-2 24/08 0-0 7/09 1-0 23/10 1-1 31/08 0-1 25/05 1-0 16/03 0-2   6/04 3-4 4/05 1-0 7/05 2-0   22/06 0-0 24-45 19
12. Ч. знаме Павликени 27/04 1-2 24/08 0-1 31/08 0-4 23/03 0-2 26/06 2-2 xx/xx 1-1 15/06 0-1 28/09 3-2 13/04 1-1 8/05 0-2 20/07 2-0   23/10 3-0c xx/xx 3-0 3/08 2-1 11/05 3-0 39-56 18
13. Ч. знаме Благоевград  25/05 0-0 6/04 1-2 27/07 2-2 27/04 2-2 17/08 1-2 xx/xx 0-1 xx/xx 0-3 24/08 1-3 11/05 2-2 22/06 0-2 28/09 0-1 16/03 3-2   xx/xx 10-1   8/06 2-2 26-63 12
14. Отбор Димитровград служ  0-3 служ 0-3 25/05 0-1 xx/xx 0-3 xx/xx 0-3 xx/xx 0-3 22/06 0-3 служ 0-3 служ 0-3 11/05 0-1 служ 0-3 8/06 1-3 служ 0-3   24/04 2-5 13/04 0-3 0-78 0
  Торпедо Русе   1/06 0-1 17/08 1-0     23/03 0-2 20/07 0-3c 13/04 0-0 13/07 1-1 4/05 0-0 29/06 2-0 18/05 1-2 15/06 1-0     24/08 0-1    
  Локомотив Ст. Загора 30/03 0-1   6/07 1-0 15/06 2-4 1/06 1-2 13/07 2-0 18/05 0-1 28/08 1-1 29/05 1-3 31/08 2-0 10/08 1-0       20/04 1-0      

 

    1950 1951 1952 1953 1954 1955
1956 1957 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16