Вие сте тук

"Б" РФГ / Group "B" 1957

От този сезон започва нова реорганизация в провеждането на първенствата. Създават се две "Б" групи, Северна и Южна с по 16 отбора . Ведомствено - производствената система на ДСО по Съветски модел е изоставена след смъртта на Сталин и заместена със система, основана  на регионален принцип. Следва нова вълна от сливания, закривания и преименувания на спортни дружества и създаване на Дружества за Физкултура и Спорт (ДФС). Промените са най-видни в "Б" групите , където голяма част от отборите завършват първенството във вид, различен от този по който са го започнали.        The death of Stalin in 1956 was followed by changes in the organisation of the Bulgarian sports structures with the introduction of a new model in the football competition. The old system of clubs created and functioning on industrial and departmental principles was abandoned and replaced by State sponsored sport organisations based on regional principles (DFS). This move led to another wave of mergers, closures and creation of new clubs. As a result, almost half of the clubs in the newly formed North and South Gorups "B" ended the season with a different structure and/or name from the way they had started it.

 

Северна "Б " Група / Group "B" North

Промени на имена по време на шампионата:

6 април :    "Червено знаме" Толбухин на "Добруджа" , Толбухин е тогавашното име на гр. Добрич

             "Червено знаме" Видин на "Бенковски"

                    "Спартак" Враца на "Ботев"

                    "Спартак" Коларовград на "Волов"

21 април:   "Динамо" Габрово на "Балкан"

28 април:   "Сборен отбор на ДСО Търново" на "Етър"

8  май:      СКНА Русе на "Партизанин"

11 май:      "Торпедо" Русе на "Дунав"

26 май:      "Динамо" Бяла Слатина на "Чавдар"

27 май:      "Динамо" Г. Оряховица на "Никола Петров"

27 май:     "Корабостроител" се обединява с "Локомотив" Варна и приема името "Черно море", който през 1959 г. се обединява с АСК "Ботев" Варна, запазвайки името "Черно море" до днешна дата. През 1963 г. и двата клуба са възстановени, като "Локомотив" просъществува до 1969 г., когато отново се обединява, този път със "Спартак" Варна в ЖСК "Спартак", а "Корабостроител", играещ в кв. Аспарухово, продължава да участва в Зоновите групи до 1990те и изчезва със закриването на Корабостроителния завод във Варна.  

2 юни:        Завод 12, който е част от             ДСО"Торпедо" е преименуван на "Витоша"

30 юни:      "Витоша" на "Славия 2" и в краят на първенството, клубът се обединява окончателно със Славия София и изчезва от футболната карта.

Teams changing names in the course of the competition:

6 April:      "Red Flag" Tolbukhin to "Dobrudzha"

                 "Red Flag" Vidin to "Benkovski"

                 "Spartak" Vratza to "Botev"

                 "Spartak" Kolarovgrad to "Volov"

21 April:     "Dinamo" Gabrovo to "Balkan"

28 April:      "United VSO team Turnovo" to "Etar"

12 May:      "Torpedo" Ruse to "Dunav"

                   SKNA Ruse to "Partizanin"

26 May:        "Dinamo" Byala Slatina to "Chavdar"

27 May:        "Dinamo" G.Oryahovitza to "Nikola Petkov"

27 May:         "Korabostroitel" Varna merged with "Lokomotiv" Varna under the name "Cherno more". This team merged with Group A club  ASC "Botev" Varna in 1959 under the name "Cherno more". The name stayed. In 1963 both "Lokomotiv" and "Korabostroitel" reappeared with "Lokomotiv" merging again in 1969, this time with "Spartak" Varna under the name ZSK "Spartak". "Korabostroitel" played in the lower divisions of Bulgarian football until mid 1990s and disappeared with the demise of the shipbuilding industry in Varna. In translation "Korabostroitel" means "a shipbuilder".

2 June:         "Zavod 12"  Sofia, which was a part of VSO "Torpedo" changed its name to "Vitosha".

30 June:        "Vitosha" was absorbed by "Slavia" Sofia and changed its name to "Slavia 2" until the end of the season after which the merger between the two was a fact.       

 

  класиране: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. Торпедо Русе   2/06 2-1 15/09 0-1 5/05 5-0 19/05 3-1 16/06 1-0 1/09 2-1 7/04 3-0 24/03 0-0 21/04 1-0 24/11 3-0 17/03 2-0 10/11 4-0 27/10 1-0 12/05 0-0 11/08 6-0
2. Спартак Коларовград 3/11 0-2   11/08 0-0 7/04 1-0 21/04 2-0 20/10 1-1 1/07 1-0 23/06 2-1 9/06 1-1 24/03 1-0 26/05 1-1 22/09 1-0 12/05 1-0 15/09 1-0 1/09 0-1 17/11 3-0c
3. Динамо Б. Слатина 28/04 0-1 30/03 2-1   16/06 1-1 17/03 1-0 14/04 1-0 26/05 1-1 20/10 0-0 22/09 4-0 xx/xx 4-1 8/09 5-0 9/06 2-0 18/08 1-0 4/08 3-1 24/11 5-0 12/05 0-0ан1-2
4. Сборен отбор  Търново 22/09 2-2 18/08 2-4 17/11 1-1   4/08 5-0 8/09 3-2 3/11 1-0 19/05 1-0 12/05 2-2 9/06 2-0 28/04 0-0 23/06 4-1 14/04 3-2 30/03 1-0 17/03 1-0 20/10 4-3
5. Торпедо (Завод 12) София 21/10 1-0 10/09 2-2 30/06 1-0 25/03 1-0   21/09 0-2 17/11 2-2 10/06 0-0 27/05 0-0 23/06 1-0 13/05 3-2 19/08 2-0 2/04 3-0 xx/xx 1-0 10/08 3-2 2/06 1-0
6. Динамо Габрово 17/11 0-0 19/05 4-1 1/09 2-0 21/04 0-2 5/05 1-0   11/08 1-1 24/03 2-1 23/06 0-1 7/04 2-0 9/06 1-2 2/06 2-2 27/10 2-0 13/10 2-1 15/09 1-1 1/07 2-1
7. Ч. знаме Видин 14/04 2-2 17/03 1-3 27/10 2-2 2/06 1-0 16/06 1-0 30/03 0-0   22/09 3-2 8/09 1-0 19/05 1-0 18/08 2-0 12/05 2-0 4/08 4-0 24/11 0-0 10/11 3-1 28/04 1-1
8. Спартак Враца 18/08 0-0 24/11 0-1 19/05 1-0 27/10 3-1 10/11 2-0 4/08 1-1 5/05 1-0   14/04 4-2 13/10 1-0 30/03 1-0 28/04 1-0 17/03 3-1 16/06 3-2 2/06 0-0 8/09 3-0
9. Корабостроител Варна 4/08 0-1 10/11 2-4 5/05 3-0 13/10 3-0 26/10 1-1 24/11 2-0 20/04 0-2 1/09 3-1   15/09 1-1 16/03 1-0 30/03 2-0 16/06 2-0 1/06 3-0 19/05 2-0 7/04 1-2
10. Динамо Г. Оряховица 8/09 2-0 4/08 2-1 2/06 1-0 10/11 5-1 24/11 2-0 18/08 1-0 20/10 2-0 12/05 1-1 28/04 2-1   14/04 1-3 27/05 1-0 30/03 0-1 1/07 3-3 16/06 1-2 22/09 4-0
11. Локомотив Дряново 23/06 1-1 27/10 1-1 21/04 0-2 15/09 1-1 13/10 2-0 10/11 1-0 7/04 4-1 11/08 1-0 1/07 1-1 1/09 1-2   17/11 0-1 2/06 1-0 19/05 1-0 5/05 3-1 24/03 1-0
12. Академик Свищов 1/07 2-0 5/05 0-0 10/11 3-0 24/11 5-2 7/04 1-2 xx/11 0-1 13/10 1-0 15/09 0-0 11/08 3-1 27/10 2-2 16/06 1-0   19/05 4-0 20/04 1-0 24/03 0-0 1/09 7-0
13. Ч. знаме Павликени 9/06 1-3 13/10 2-0 7/04 0-0 1/09 1-1 15/09 0-0 26/05 1-3 24/03 2-0 1/07 5-0 17/11 2-1 11/08 1-0 3/11 1-0 20/10 1-0   5/05 2-1 21/04 1-1 23/06 2-0
14. Ч.знаме Толбухин 26/05 0-1 28/04 1-1 24/03 2-2 11/08 0-0 10/10 1-0 12/05 2-0 23/06 1-1 17/11 1-0 3/11 2-0 17/03 4-0 20/10 1-0 8/09 1-1 22/09 2-1   7/04 0-0 9/06 2-1
15. СКНА Русе 13/10 0-3 14/04 0-0 23/06 1-3 1/07 0-1 30/03 0-1 28/04 0-0 9/06 2-1 3/11 1-1 20/10 0-3 17/11 0-1 22/09 1-1 4/08 2-1 8/09 2-0 18/08 1-1   26/05 5-2
16. Левски Лом 30/03 0-2 16/06 1-3 13/10 1-1 19/05 2-4 3/11 0-2 16/03 1-1 15/09 0-1 20/04 2-2 18/08 1-1 5/05 1-0 4/08 0-0 14/04 5-2 24/11  0-3c 10/11 2-0 27/10 3-0  

 

  крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.
1. Торпедо/ Дунав Русе 30       51-15 45
2. Спартак/ Волов Коларовград 30       39-29 37
3. Динамо/ Чавдар Б. Слатина 30       43-26 35
4. Сборен отбор/ Етър  Търново 30       46-46 34
5. Торпедо/Завод12/ Славия 2 София 30       28-32 32
6. Динамо/ Балкан Габрово 30       33-28 31
7. Червено знаме/ Бенковски Видин 30       35-32 31
8. Спартак/ Ботев Враца 30       33-33 31
9. Корабостроител/ Черно море Варна 30       40-35 30
10. Динамо/ Никола Петров Горна Оряховица 30       35-36 28
11. Локомотив Дряново 30       28-33 28
12. Академик Свищов 30       38-36 26
13. Червено знаме Павликени 30       30-42 26
14. Червено знаме/ Доруджа Толбухин 30       29-33 25
15. СКНА/ Партизанин Русе 30       24-42 23
16 Левски Лом 30       31-65 18

 

 

 

Южна "Б" Група / Group "B" South

Промени на имена по време на шампионата:

30 март: "Червено знаме" Самоков на "Рилски спортист"

6 април: "Динамо" Станке Димитров на "Марек" , поради участието на отбор със същото име в А РФГ, от 28 април името се изписва "Марек 2". След завършването на шампионата двата отбора се обединяват. Станке Димитров е тогавашното име на гр. Дупница

21 април: "Торпедо" Чирпан на "Яворов"

                    "Торпедо" Димитрово на Завод "Сталин". Димитрово е тогавашното име на гр. Перник

28 април"Сборен отбор на ДСО Благоевград" на "Ботев"

4 май:    "Ударник" Пловдив на "Марица"

12 май:   "Сборен отбор на ДСО Бургас" на "Левски"

                     "Торпедо" Димитровград на "Сборен отбор на ДСО Димитровград", който от 26 май приема името "Раковски"

26 май:    "Ударник" Стара Загора на ФД "Ботев", след обединение с ДСО "Спартак" и СКНА от града

9  юни:    "Миньор" Кърджали на "Арда"

30 юни:     СКНА Сливен на "генерал Заимов"

Teams changing names in the course of the competition:

30 March:  "Red Flag" Samokov to "Rilski sportist"

6 April:   "Dinamo" Stanke Dimitrov to "Marek". A team with the same name and location was already competing in Group A, this is why from 28 April this one was known as "Marek 2". At the end of the season both teams merged. Stanke Dimitrov was at the time the name of the town Dupnitza

21 April"Torpedo" Chirpan was renamed "Yavorov"

           "Torpedo" Dimitrovo was renamed "Zavod Stalin". Dimitrovo was the name of the town Pernik at the time.

28 April:  "United VSO team Blagoevgrad" to "Botev"

4 May:     "Udarnik" Plovdiv to "Maritza"

12 May:    "United VSO team Burgas" to "Levski"

           "Torpedo" Dimitrovgrad to "United VSO team Dimitrovgrad" and from 26 May changed name to "Rakovski"

26 May:    "Udarnik" Stara Zagora to "Botev" after merging with 3 more VSO from the town

9 June:    "Minior" Kardzhali to "Arda"

30 June:   SKNA Sliven to "general Zaimov"

 

  класиране: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. Ударник Стара Загора   26/05 4-0 18/08 2-0 20/10 1-02-0 14/04 3-1 3/11 2-0 8/09 2-1 23/06 4-1 28/04 3-1 12/05 2-0,3-0c 4/08 5-0 17/11 3-0 9/06 1-1 22/09 1-0 30//06 2-0 30/03 2-0
2. Академик София 27/10 1-1   10/11 3-0 20/08 3-1 16/06 2-1 22/04 4-0 24/11 1-1 13/10 8-1 17/03 1-1 1/04 0-0 15/04 4-3 4/05 4-0 28/04 2-0 4/08 0-0 19/05 2-0 3/06 0-0
3. Септември София 8/04 2-0 9/06 1-0   3/11 1-0 28/04 3-3 17/11 7-1 22/09 0-1 25/03 0-0 13/05 2-0 25/05 0-1 8/09 0-0 30/06 0-0 24/06 1-0 20/10 1-0 11/08 3-0 2/09 1-1
4. Локомотив Пловдив 19/05 0-1 7/04 0-1 1/06 4-2   10/11 1-2 1/09 2-0 16/06 1-1 5/05 3-0 24/11 3-1 4/08 4-2 30/03 3-1 15/09 3-0 21/04 1-0 17/03 2-1 13/10 5-1 26/05 3-1
5. СКНА Сливен 1/09 0-2 17/11 0-0 15/09 3-0 9/06 1-1   23/06 2-0 12/05 2-2 11/08 4-0 20/10 0-0 3/11 0-0 22/09 4-0 24/03 2-0 30/06 1-0пр3-0 26/05 3-1 7/04 0-3 21/04 2-1
6. Торпедо Чирпан 2/06 2-0 8/09 3-1 16/06 0-0 14/04 2-1 24/11 1-2   17/03 2-1 19/05 1-1 4/08 2-2 18/08 3-1 28/04 3-0 13/10 7-0 5/05 1-0 30/03 1-1 27/10 2-0 10/11 2-0
7. Миньор Кърджали 21/04 1-2 23/06 0-1 5/05 0-2 17/11 0-0 13/10 1-1 30/06 5-0   7/04 1-1 26/05 2-2 9/06 0-0 20/10 3-0 11/08 0-0 24/03 0-0 3/11 0-0 1/09 6-2 28/04 2-0
8. Сборен отбор Бургас 24/11 0-2 12/05 2-1 4/08 1-2 22/09 0-0 30/03 4-0 20/10 0-0 18/08 1-1   14/04 3-0 28/04 2-0 9/06 5-1 3/11 1-0 26/05 1-1 8/09 2-0 16/06 5-2 17/03 1-0
9. Торпедо Димитровo 15/09 3-2 30/06 0-1 13/10 1-1 23/06 0-1 19/05 0-0 24/03 0-1 27/10 3-1 1/09 6-0   17/11 0-1 3/11 0-0 7/04 4-1 11/08 1-0 9/06 1-0 21/04 2-0 5/05 1-0
10. Локомотив Стара Загора 13/10 2-1 11/08 3-2 27/10 1-1 24/03 0-1 2/06 1-1 7/04 3-1 10/11 1-1 15/09 1-1 16/06 0-1   17/03 1-1 21/04 0-1 1/09 0-0 24/11 2-0 5/05 2-1 19/05 3-1
11. Ч.знаме  Самоков 24/03 1-1 1/09 1-1 21/04 0-2 11/08 3-0 5/05 0-1 15/09 1-0 19/05 1-1 10/11 2-1 2/06 3-0 30/06 5-2   27/10 2-0 13/10 2-0 16/06 1-0 24/11 3-2 7/04 1-0
12. Динамо Ст. Димитров 16/06 2-0 22/09 0-0 17/03 4-3 28/04 1-0 4/08 3-2 12/05 1-0 30/03 0-2 2/06 4-4 18/08 1-1 8/09 2-0 26/05 2-2   20/10 3-1 14/04 2-1 10/11 3-0c 24/11 3-0c
13. Торпедо Димитровград 10/11 2-0 15/09 0-0 24/11 1-1 8/09 0-3 17/03 0-0 22/09 2-1 4/08 1-0 27/10 4-1 30/03 2-1 14/04 1-1 12/05 1-1 19/05 3-0   18/08 0-0 2/06 2-3 16/06 1-1
14. Ч.знаме Радомир 5/05 2-1 24/03 2-3 19/05 2-3 30/06 2-2 27/10 2-0 11/08 0-0 2/06 0-3 21/04 1-0 10/11 1-2 23/06 пр3-0c 17/11 4-1 1/09 3-0 7/04 0-0   15/09 2-1 13/10 1-0
15. Сборен отбор Благоевград 17/03 0-2 20/10 1-3 30/03 0-1 12/05 2-0 18/08 1-0 26/05 0-2 14/04 2-0 17/11 1-1 8/09 2-2 22/09 0-1 23/06 1-1 9/06 7-1 3/11 0-2 28/04 3-0   4/08 2-0
16. Ударник Пловдив 11/08 3-2 3/11 1-1 14/04 0-0 27/10 1-3 8/09 1-1 9/06 0-1 15/09 0-3 30/06 0-2 22/09 2-1 20/10 0-0 18/08 3-0 23/06 1-0 17/11 0-0 12/05 0-0 24/03 3-1  

 

  крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.
1. Ударник/ Ботев Стара Загора 30       56-26 41
2. Академик София 30       50-27 39
3. Септември София 30       40-29 36
4. Локомотив Пловдив 30       48-32 35
5 СКНА/ Генарал Заимов Сливен 30       41-33 33
6. Торпедо/ Яворов Чирпан 30       39-39 32
7. Миньор/ Арда Кърджали 30       40-28 30
8. Сборен отбор/ Левски Бургас 30       42-50 30
9. Торпедо/ Завод "Сталин" Димитровo 30       37-36 29
10. Локомотив Стара Загора 30       29-37 29
11. Ч.знаме/ Рилски спортист  Самоков 30       37-50 29
12. Динамо/ Марек 2 Станке Димитров 30       34-56 28
13 Торпедо/ Сборен/ Раковски Димитровград 30       25-29 27
14. Червено знаме Радомир 30       29-35 24
15. Сборен отбор/ Ботев Благоевград 30       38-58 19
16. Ударник/ Марица Пловдив 30       20-40 19

 

- Футболистите на "Локомотив" Ст. Загора напускат терена преждевременно в знак на несъгласие със съдийски решения в Радомир и срещу съгражданите си от "Ударник". В резултат, са наказани според правилника със служебни загуби. Същото се случва и с "Раковски" Димитровград, поради напускане на терена в Сливен.

- Развръзката на шампионата е в последният преиграван мач на 2 декември между "Ботев" Ст. Загора и "Локомотив" Пловдив. Домакините не трябва да загубят с резултат по-голям от 0-3, за да запазят лидерската си позиция. Мачът Завършва 2-0 за "Ботев", който по този начин си осигурява място в "А" РФГ през следващия сезон.

- "Lokomotiv" Stara Zagora on two occasions and "Rakovski" Dimitrovgrad on one were sanctioned with 0-3 forfeit losses by the rules of BFU for leaving the pitch in act of disagreement with referees' decisions

- The promotion winning champion's place was decided on 2 December in the replay of "Botev" Stara Zagora vs "Lokomotiv" Plovdiv game. The hosts were not to lose with a score 0-3 or higher to keep the leaders place. They won 2-0 and a promotion for next year's Group A competition.

 

 

 
    1950 1951 1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16